New Order
posztit

 „Gyenge és nagyravágyó volt megjelenésük, most viszont a Joy Division az indusztriális közérzet szürke alakzatainak pusztulását vázolja elénk. Zenéjében a Joy Division sokkal szigorúbb, mint...